Politici Social Media

Politici Social Media

 

Scop

 

Brandul McDonald’s apare foarte des în discuții pe multe forumuri, în cadrul unor dialoguri și articole din social media. McDonald’s în România sprijină dreptul la liberă exprimare și își încurajează angajații să fie activi social media.

 

Credem că este important să avem o politică care să ofere angajaților care utilizează social media în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu sau în calitate personală, informatii privind așteptările companiei și care definesc responsabilitățile angajaților. Această politică oferă îndrumare cu privire la trei domenii:

 

 • Utilizarea în scop personal a social media
 • Utilizarea în scop de serviciu a social media
 • Utilizarea internă a social media

 

Ce înseamnă Social Media?

 

Există o varietate largă de instrumente social media. Cele ce urmează nu intenționează să ofere o listă completă, dar acoperă majoritatea instrumentelor actuale:

 

 • Rețele sociale precum Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Google+, LinkedIn etc.
 • Website-uri pentru postarea de înregistrări video și fotografii, precum Flickr, YouTube, Clinches, Pinterest, Tumblr
 • Webloguri, inclusiv bloguri corporative, bloguri personale sau blocuri găzduite de publicații media tradiționale
 • Site-uri forum și pentru discuții, de ex. Whirlpool, Yahoo! Groups sau Google Groups
 • Enciclopedii online precum Wikipedia

 

Angajamentul McDonald’s

 

McDonald’s respectă Valorile McDonald’s în România în toată comunicarea sa social media și așteaptă același respect din partea oricărei persoane ale cărei servicii sunt utilizate sau contractate în raport cu brandul McDonald’s – inclusiv angajații, francizații și furnizorii noștri.

 

Pentru a proteja brandul McDonald’s, implicarea sau utilizarea social media nu trebuie să submineze marca comercială, reputația, dezvoltarea și/sau funcționarea cu privire la următoarele:

 

 • Brandul McDonald’s și compania Premier Restaurants SRL
 • Produsele noastre
 • Serviciile noastre
 • Angajatii noștri
 

 

Cui i se adresează această Politică?

 

Această politică este aplicabilă oricărei persoane angajate la McDonald’s în România. Termenul “angajat” utilizat în cuprinsul acestei politici include deopotrivă angajații McDonald’s în România și angajații partenerilor francizați.

 

Care este domeniul de aplicabilitate al acestei Politici?

 

Prezenta politică este aplicabilă în cazul utilizării de către angajați a social media în scopuri de serviciu sau personale și menționarea brandului McDonald’s de către angajații McDonald’s în România. Totodată, aceasta este aplicabilă în cazurile în care se poate determina, în mod rezonabil, din informațiile postate că angajatul se referă la brandul McDonald’s, activitatea McDonald’s în România, sau se referă la alți angajați ai McDonald’s în România.

 

Utilizarea în scop personal a social media

 

Angajații trebuie să aibă în vedere următoarele atunci când utilizează social media:

 1. Orice conținut publicat pe internet poate fi citit de manageri, colegi, parteneri de afaceri, jurnaliști, concurenți, furnizori și publicul larg.
 2. Angajații sunt rugați să se gândească cu privire la ceea ce scriu la fel precum se gândesc atunci când comunică cu persoane pe care nu le cunosc personal.
 3. În particular, se vor respecta următoarele reguli:
  1. Nu se vor descărca și/sau posta fotografii ofensatoare sau inadecvate.
  2. Nu se vor descărca și/sau posta comentarii ofensatoare sau inadecvate.
  3. Nu se vor posta comentarii ofensatorae sau inadecvate despre colegi sau clienți.
  4. Nu se vor posta informații ce pot încălca politicile și procedurile McDonald’s în România
  5. Nu se va efectua nicio trimitere privind afilierea la vreo organizație politică.
 4. Nu se vor dezvălui în nicio împrejurare informații de natură confidențială sau privind drepturile de proprietate intelectuală ale brandului McDonald’s. Termenii și Condițiile aplicabile angajaților McDonald’s în România conțin această interdicție generală, iar internetul nu face excepție de la regulă.
 5. Cu excepția cazului în care utilizarea canalelor social media este relevantă pentru funcția angajatului, utilizarea în scop personal a social media trebuie să aibă loc în timpul liber al angajatului și să nu includă folosirea unei adrese email a companiei brandului McDonald’s (în cazul în care angajatul are o astfel de adresă).
 6. Angajații nu trebuie să acceseze în nicio împrejurare website-uri ori servicii de reputație îndoielnică sau ilegale utilizând echipamentele furnizate de McDonald’s în România. Departamentul IT a identificat website-uri la care sistemul nostru nu va permite accesul. Orice încercare de a accesa un website interzis va genera un mesaj al Departamentului IT ce confirmă faptul că accesul la acesta este interzis. Încercările repetate de a accesa website-uri interzise vor fi aduse în atenția managerilor direcți, iar  angajații respectivi pot suporta măsuri disciplinare.
 7. Angajații trebuie să conștientizeze faptul că orice postări de natură personală pe canalele social media pot fi accesate de orice persoană pentru multă vreme.
 8. Se interzice în mod strict angajaților să utilizeze emblemele și/sau mărcile de comerț McDonald’s în România în orice situații personale, fără consimțământul scris din partea echipei juridice a  McDonald’s în România.

 

 

Utilizare în scop de serviciu

 

Atunci când utilizează social media în scopul activităților de serviciu permise, angajații trebuie să respecte următoarele:

 • Să fie extrem de atenți la canalele social media sau de comunicare către consumator atunci când urmăresc să influențeze opinia publică asupra brandului McDonald’s. De exemplu, angajații care participă la un sondaj sau iau parte la o discuție pe internet nu trebuie să încerce să influențeze rezultatul sondajului.
 • Atunci când exprimă opinii în numele brandului McDonald’s in social media, angajații trebuie să dezvăluie întotdeauna identitatea lor și pentru cine lucrează. Angajații trebuie să aibă o atitudine onestă și să nu pretindă că sunt altcineva decât sunt.
 • Să înțeleagă regulile, credințele și dorințele comunităților online înainte de a comunica cu acestea.
 • Să respecte întotdeauna viața privată și preferințele de contact ale fiecărei persoane și să conștientizeze faptul că anumite persoane nu doresc să fie contactate prin canalele social media.

 

Utilizare internă

 

Acolo unde există, site-urile Intranet ale McDonald’s în România oferă posibilitatea postării de comentarii în cadrul grupurilor de discuții interne. Scopul acestora constă în a oferi angajaților individuali și echipelor un mediu în care să-și poată exprima puntele de vedere și să comunice în mod transparent. Atunci când participă pe aceste site-uri, angajații sunt rugați să urmeze regulile definite mai jos.

 

Reguli privind interacțiunea prin intermediul social media

 

Angajații sunt rugați să respecte la următoarele reguli atunci când comunică prin intermediul social media:

 

Respect

 

Angajații McDonald’s în România trebuie să manifeste respect față de toate persoanele și comunitățile cu care interacționează online și să respecte următoarele:

 • Să aibă în vedere și să respecte Valorile McDonald’s în România
 • Să trateze cu politețe opiniile altor persoane
 • Să nu posteze niciodată materiale (cuvinte sau imagini) ilegale ori alte materiale ce pot fi percepute ca fiind jenante, ofensatoare, hărțuitoare ori defăimătoare față de orice persoană ori entitate.
 • Să nu posteze niciodată glume sau comentarii negative întemeiate pe, ori referitoare la, sex, orientare sexuală, rasă, apartenenta etnică, vârstă, stare civilă, religie sau orice alt motiv de discriminare.

 

Responsibilitate

 

Angajații trebuie să aibă în vedere că orice clienți, alți angajați, furnizori sau concurenți pot avea acces la conținutul online pe care îl postează. Angajații sunt personal răspunzători pentru conținutul pe care îl postează online. Orice angajat trebuie să asigure următoarele:

 • Că orice informații furnizate despre produsele și serviciile McDonald’s în România sunt exacte din punct de vedere faptic.
 • Că în situația în care exprimă un comentariu sau o opinie despre un anumit subiect și se identifică în calitatea de angajat, trebuie să indice în mod clar că acel conținut nu este exprimat în numele brandului McDonald’s, ci prezintă propria sa opinie.

 

Brandul McDonald’s își rezervă, în orice moment, dreptul de a monitoriza social media și de a lua măsuri în cazul în care comentariile unui angajat au impact potențial asupra relațiilor cu partenerii, furnizorii și/sau clienții McDonald’s în România sau asupra relațiilor dintre colegi.

 

Angajații ce dețin o adresă email furnizată de companie trebuie să aibă în vedere faptul că adresa respectivă este proprietatea brandului McDonald’s, iar orice comunicare către și de la acea adresă email poate fi considerată ca reprezentând brandul McDonald’s. Angajații trebuie să aibă întotdeauna grijă să acționeze în mod responsabil.

 

Exactitate

 

Odată efectuată o postare, internetul nu o uită niciodată. Un lucru, comentariu sau articol odată publicat devine disponibil lumii întregi. Orice postări trebuie să fie cât mai exacte cu putință, iar orice modificări sau schimbări aduse acestora trebuie explicate și recunoscute. În situația în care un angajat își dă seama că a făcut o greșeală cu privire la o postare, acesta trebuie să o corecteze și să recunoască eroarea postată, de îndată ce este posibil.

 

Reprezentare

 

Este o mare diferență între a vorbi “în numele” brandului McDonald’s, fapt ce necesită o autorizare adecvată, și a vorbi “despre” brandul McDonald’s. Prin urmare, angajații trebuie să respecte următoarele:

 • Să nu vorbească în numele brandului McDonald’s decât dacă dețin autorizarea corespunzătoare. Acest lucru este aplicabil personalului restaurantelor și sediilor, francizaților și furnizorilor. Un angajat care vorbește în numele brandului McDonald’s fără autorizare este pasibil de măsuri disciplinare.
 • Să nu sugereze în niciun fel că sunt autorizați să vorbescă în numele brandului McDonald’s dacă nu dețin o astfel de autorizare.
 • Să aibă în vedere și să fie atenți să nu prejudicieze reputația, interesele comerciale și/sau imaginea brandului McDonald.
 • Să dezvăluie doar informații publice, precum cele de pe website-ul administrat de brandul McDonald’s (www.mcdonalds.ro).
 • Să nu includă embleme sau mărci de comerț în numele brandului McDonald’s în postările personale de pe internet.

 

Orice solicitare de a vorbi în numele brandului McDonald’s trebuie adresată Departamentului Comunicare. Angajații nu trebuie să ofere niciodată vreun comentariu sau vreo opinie fără a deține autorizarea corespunzătoare.

 

Neconformitatea cu prezenta Politică

 

Angajații trebuie să respecte în orice moment cerințele stipulate de prezenta politică. Nerespectarea acestei politici poate atrage răspunderea profesională, iar angajații sunt pasibili de măsuri disciplinare sau alte măsuri adecvte, până la și inclusiv desființarea contractului de muncă.

 

În conformitate cu Politica McDonald’s în România privind Tehnologia Informației pentru Angajați și Partenerii Contractuali, ne rezervăm dreptul de a monitoriza utilizarea sistemului nostru IT.