Terms & Conditions

Condiţii de Utilizare site ourlounge.ro

Data: 30 Iunie 2017,Romania.

 

Bine aţi venit în ourlounge. Aceste Condiţii de Utilizare se aplică modului în care utilizaţi site-ul ourlounge.ro.

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L., (fosta McDonald’s Romania S.R.L, denumita in continuare McDonald’s) a creat pagina ourlounge pentru imbunatatirea comunicarii, informarii echipei dar si pentru a permite interactiunea intre restaurante si office (vezi pct 21 Scopuri).

Accesul dvs. pe site-ul ourlounge şi folosirea acestuia se va face cu respectarea prezentelor Condiţii de Utilizare. Prin accesarea şi navigarea pe site-ul  ourlounge acceptaţi  si sunteti de acord sa va supuneti acestor  Condiţii de Utilizare.

McDonald’s  îşi rezervă dreptul de a schimba, revizui sau a aduce amendamente prezentelor Condiţii în orice moment, fără notificare prealabilă. În cazul în care vom proceda în acest sens, vom posta Condiţiile pe această pagină şi vom indica în partea de jos data la care aceste Condiţii au fost ultima oară actualizate. Folosirea continuă a site-ului nostru ourlounge după astfel de schimbări echivalează cu acceptarea de către dvs. a noilor Condiţii

Orice utilizator este obligat sa consulte versiunea cea mai recenta a acestor Conditii, la adresa ourlounge.ro, sectiunea: Condiţii de Utilizare. Trebuie sa verificati periodic acest document pentru a cunoste orice modificari survenite.

  1. Utilizatorul intelege si accepta faptul că,  accesul si utilizarea materialelor şi a conţinutului disponibil pe site-ul ourlounge sunt  limitate strict in favoarea angajatilor PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L., fiind o prerogativa exclusiva a Angajatorului ce nu trebuie motivata si care este condiţionata de respectarea prezentelor Condiţii de Utilizare. Dacă utilizatorul opteaza   pentru descărcarea şi instalarea Aplicaţiei ourlounge, se vor aplica, de asemenea, aceste Condiţii de Utilizare. Dreptul de a accesa ourlounge îi revine persoanei căreia McDonald’s i-a emis un nume de utilizator şi o parolă în acest scop iar ourlounge poate fi accesat si utilizat doar pe perioada în care respectiva persoană este angajată a McDonald’s sau a restaurantului McDonald’s în franciză din Romania,  sau în alt mod autorizat de McDonald’s. (daca este cazul).
  2. Utilizatorul intelege si accepta faptul ca, nu va  putea accesa si utiliza ourlounge în niciun alt scop care nu este autorizat de McDonald’s. (vezi pct 21 Scopuri).

Pentru orice suspiciune sau tentativa de utilizare a  ourlounge contrar Scopului, McDonald’s isi rezerva dreptul de a (i) suspeda accesul sau (ii) interzice accesul la continut, in orice moment, in functie de optiunea McDonald’s.

Totodata, utilizatorul intelege si accepta faptul ca, accesul pe site-ul ourlounge va putea fi restricţionat imediat fără notificare în prealabil, dacă activitatea utilizatorului in cauza în cadrul McDonald’s sau a restaurantului McDonald’s în franciză se încheie indiferent de motiv.

3. Utilizatorul intelege si accepta ca este pe deplin raspunzator pentru asigurarea confidentialitatii parolei  emise de McDonald’s  şi asemenea pentru orice activitate întreprinsă sub datele de identificare atribuite (numele  utilizator şi parola emisa de McDonald’s). Prin urmare, utilizatorul intelege si confirma faptul ca,   nu va  dezvălui  nimănui datele de identificare atribuite (nici numele de utilizator şi nici parola) nici nu va permite oricarei alte  persoane care nu a a primit date de identificare (un nume de utilizator înregistrat/ parola emisa de McDonald’s) să acceseze sau sa utilizeze ourlounge.  Nu încercaţi să vă daţi drept un alt utilizator. Vă rugăm să înţelegeţi şi să acceptaţi faptul că răspundeţi în totalitate pentru toate activităţile care au legătură cu numele dvs. de utilizator, inclusiv pentru toate datele, conţinuturile şi/sau materialele pe care le accesaţi, expediaţi, primiţi sau transmiteţi prin intermediul ourlonge. Dacă aveţi cunoştinţă sau suspectaţi că altcineva în afară de dvs. vă cunoaşte numele de utilizator şi/sau parola, vă rugăm să comunicati acest lucru managerului de restaurant.

4.  Utilizatorul intelege faptul ca,  (i) nerespectarea prezentelor Condiţii de Utilizare sau (ii) utilizarea oulounge contrar Scopului (vezi pct 21 Scopuri)  poate constitui abatere disciplinara. Drept urmare, în cazul în care, în urma unei cercetări  disciplinare se constata ca utilizatorul a savarsit o abatere disciplinara ca urmare a  utilizarii în mod ilegal şi/sau a comiterii unor  abuzuri cu privire la aplicaţia ourlounge (A se vedea subiectul de mai jos: Abateri) – in conformitate cu prevederile Codului muncii, McDonald’s dispune de prerogativa disciplinara, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă încheiat cu McDonald’s sau cu restaurantul McDonald’s în franciză şi altor politici interne referitoare la disciplină,  Angajatorul avand dreptul de a aplica sanctiuni disciplinare. 

In conformitate cu pct. 2 alin 2, in cazul in care ca urmare a finalizarii cercetarii disciplinare, contractul individual de munca al utilizatorului inceteaza, McDonald’s isi rezervă dreptul de a  şterge contul şi de a  interzice înregistrarea unui nou cont.

5.  În timpul programului de lucru, utilizatorul va putea  accesa şi folosi ourlounge numai în scopul instruirii şi formării autorizate. Utilizatorul intelege si accepta faptul ca,  timpul alocat accesarii  şi utilizarii aceastei  aplicaţii  în afara orarului de lucru, indiferent de motiv, nu va fi calculat ca ore suplimentare.

6.  Utilizatorul intelege si este de acord să tratateze  orice informaţie, specificaţie şi alte date prezente pe site-ul ourlounge ca fiind confidenţiale şi nu va  dezvălui continutul în niciun moment, fie în mod direct sau indirect, terţilor fără a avea în prealabil acord în scris, în acest sens, din partea Mcdonald’s. Atât conţinutul ourlounge cât şi orice parte din acesta nu vor putea fi distribuite, reproduse, modificate, transmise, refolosite, republicate sau utilizate în scopuri publice şi comerciale, fără a avea în prealabil permisiunea în scris din partea McDonald’s

7.   Aplicaţia ourlounge, ourlounge şi conţinutul, funcţionalitatea şi designul acesteia este protejat prin drepturi de autor, mărci înregistrate, drepturi conferite prin înregistrarea desenului industrial şi alte drepturi privind proprietatea industrială deţinute de McDonald’s sau care sunt folosite de noi în baza unei licenţe valabile  acordate de o parte terţă sau de un membru al Familiei McDonald’s. Prin această expresie ne referim la Compania McDonald’s şi la toate filialele acesteia dar şi la restaurantele în franciză şi la anumite companii selectate (care sunt fie partenerii noştri care îndeplinesc o funcţie precum cea de furnizare de premii în cadrul promoţiilor şi ofertelor noastre, fie agenţiile şi furnizorii cărora le-am rezervat dreptul de a ne asista pentru ca să onorăm în mod efectiv comenzile noastre, să gestionăm şi să desfăşurăm promoţii şi oferte, să acordăm suport tehnic şi asistenţă şi să îndeplinim alte funcţii pentru a sprijini activităţile noastre de marketing şi ourlounge). Nicio parte din aplicaţia ourlounge, din conţinulul ourlounge, din funcţionalitatea ourlounge sau din designul ourlounge sau vreo parte din acestea, nu vor putea fi folosite în niciun fel, cu excepţia celor prevăzute în aceste Condiţii sau în textul din ourlounge.

 

8.  Informaţia existentă pe site-ul ourlounge este doar cu titlu de orientare generală, motiv pentru care niciun utilizator nu trebuie să se bazeze în mod specific pe aceasta fără a solicita în prealabil o opinie corespunzătoare cu privire la aceasta din partea unui specialist.

9. Prin folosirea site-ului ourlounge, utilizatorul este  de acord ca McDonald’s şi terţii săi furnizori să colecteze, să transmită şi să folosească informaţii cu privire la dvs., necesare în vederea registrării contului, inclusiv date personale (ca de exemplu, prenumele, numele de familie, adresa de e-mail personală şi profesională, angajator şi restaurant afiliat, nume de utilizator şi ID) împreună cu datele sintetice şi tehnice corelate utilizării dvs., precum şi date cu privire la dispozitivul, sistemul, programul ourlounge şi perifericele de pe care accesaţi ourlounge, pentru a facilita îmbunătăţirea şi încărcarea Site-ului. În scopul punerii în aplicare a acestor Condiţii de Utilizare, McDonald’s mai poate utiliza şi date tehnice.

10. McDonald’s nu va răspunde pentru nicio pierdere sau deteriorare provocată, inclusiv dar fără a se limita, pentru orice neîndeplinire, eroare, omisiune, întrerupere, defecţiune, întârziere în efectuarea transmiterii, virus de calculator sau defectarea liniei ourlounge sau folosirea ori dependenţa de orice conţinut afişat în ourlounge.

11. Orice comunicare sau material pe care utilizatorul il va transmite către ourlounge  prin poştă electronică sau prin altă modalitate, inclusiv toate datele, întrebările, comentariile, sugestiile, ideile, graficele sau altele asemenea sunt şi vor fi tratate ca neconfidenţiale şi fără drept de proprietate asupra lor. Utilizatorul va avea in vedere faptul ca, orice comunicare sau material transmis catre ourlange sau postat in aplicatie, va deveni proprietate exclusivă McDonald’s şi va putea fi folosit de McDonald’s sau de alţi membri ai Familiei McDonald’s sau în numele acestora oricând şi în orice scop, inclusiv dar fără a se limita, va putea fi reprodus, divulgat, transmis, publicat, difuzat şi postat. În plus, McDonald’s este liber să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici conţinute în orice comunicare pe care o utilizatorul il transmite către ourlounge în orice scop inclusiv dar fără a se limita la dezvoltarea, producerea şi comercializarea produselor folosind astfel de informaţii.

12. Sub nicio forma, Utilizatorul nu va  publica sau transmite, distribui sau furniza pe ourlounge -  conţinuturi ilegale, frauduloase, denigratoare, calomniatoare, obscene, pornografice, cu conţinut sexual explicit, vulgare, ameninţătoare, rasiste,  abuzive, violente, discriminatorii, care instigă la ură, ofensatoare, hărţuitoare sau indecente de orice fel, inclusiv dar fără a se limita la transmiteri care constituie sau încurajează comportamente care ar putea constitui o infracţiune, ar da naştere unei răspunderi civile sau care altfel ar încălca orice lege relevantă.

De asemenea, utilizatorul intelege obligatia potrivit careia sub nicio forma nu va  posta sau transmite nicio informaţie, inclusiv imagini care invadează viaţa privată a unei alte persoane sau care încalcă sau violează drepturile unei alte persoane (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, ca de exemplu, drepturile de autor).

McDonald’s îşi rezervă dreptul de a elimina orice postare din  aplicaţia ourlounge dacă, în opinia noastră, postarea  in cauza  intra sub incidenta celor de mai sus. Mai mult, in functie de gravitatea situatiei respective, McDonald’s isi rezerva dreptul de  a proceda conform celor mentionate la pct 4 de mai sus.

13. McDonald’s nu a revizuit niciunul din site-urile corelate cu ourlounge şi nu răspunde pentru şi nu aprobă conţinutul niciunei pagini din afara site-ului. Dacă accesaţi orice pagini din afara site-ului sau alte site-uri, vă asumaţi acest risc în întregime şi vă recomandăm să citiţi condiţiile paginii web şi declaraţia de confidenţialitate a unui astfel de site.

14. Dacă nu se specifică altfel sau în cazul în care contextul prevede altceva, ourlounge se referă la afacerea McDonald’s doar din Romania.

15. McDonald’s controlează şi operează site-urile ourlounge din sediile sale sociale de mai sus. Toate comunicările referitoare la site-ul ourlounge trebuie adresate către McDonald’s Loungemaster loungemaster@ourlounge.ro. Această măsură nu se aplică cererilor referitoare la informaţiile dvs. cu caracter personal şi/sau la declaraţia de confidenţialitate care va trebui să fie loungemaster@ourlounge.ro.

16. Orice excludere sau restrângere a răspunderii cuprinsă în aceste Condiţii se va aplica, în cea mai mare măsură posibilă permisă de legile din Romania.

17. Aveţi obligaţia să respectaţi legile locale în vigoare referitoare la utilizarea aplicaţiei ourlounge sau care au legătură cu aceasta. În măsura în care ourlounge sau altă activitate avută în vedere de ourlounge ar încălca orice lege a unei jurisdicţii, alta decât cea din Romania în acest caz nu vi se va permite accesul pe site-ul ourlounge sau nu veţi avea dreptul să încercaţi să continuaţi o astfel de activitate infracţională iar această dispoziţie va prevala asupra tuturor celorlalte prevederi ale acestor Condiţii.

18. Orice utilizare a site-ului nostru va fi supusă legislaţiei Romania iar orice litigiu care s-ar naşte ca urmare a folosirii sau în legătură cu site-ul ourlounge va fi supus exclusiv jurisdicţiei instanţelor din Romania.

 19. Orice informaţie existentă pe site-ul ourlounge se aplică doar in Romania la momentul imprimării, dar aceasta poate fi schimbată fără nicio notificare prealabilă în acest sens. Nu intenţionează să dea naştere niciunei obligaţii coercitive şi nu poate fi considerată ca declaraţie de a face un anumit lucru indiferent de chestiune.

20. Mc’Donald’s isi rezervă dreptul de a suspenda şi/sau de a întrerupe accesul utilizatorilor în ourlounge pentru orice motiv, inclusiv dar fără a se limita, pentru orice încălcare a Condiţiilor. De asemenea, isi rezerva dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe orice parte a site-ului ourlounge în orice moment, inclusiv disponibilitatea oricărui conţinut existent în ourlounge, fără notificare prealabila.

21. Scopul ourlounge astfel cum este autorizat de McDonald’s:

Ourlounge.ro a fost  creat pentru imbunatatirea comunicarii, informarii echipei, pentru a da angajatilor posibilitatea sa socializeze dar sa si interactioneze cu echipele din office.

 22. Exemple concrete de  abateri (abuz şi utilizare ilegală) Utilizatorul va avea in vedere faptul ca lista exemplelor nu este exhaustiva:

  • comunicarea datele de identificare atribuite (nume utilizator/ parola emise de McDonald’s) unor terte persoane ;
  • permiterea oricarei alte  persoane care nu a primit date de identificare (un nume de utilizator înregistrat/ parola emisa de McDonald’s sa utilizeze ourlange pe seama si pe numele utilizatorului de drept;
  •  nerespectarea regimului confidentialitatii, conform celor Conditiilor de Utilizare in general;
  • Orice postare care in opinia McDonald’s intra sub incidenta pct. 12 de mai sus;

 

Aceste condiţii au fost actualizate ultima dată  la data de 30 iunie 2017.

Pentru a căuta şi a aplica pentru poziţii în cadrul McDonald’s, vă rugăm să vizitaţi: www.ourlounge.ro